DMCA

DMCA-disclaimer

Alle inhoud op APKGoogle.net wordt ofwel via e-mail naar APKGoogle.net gestuurd of is direct beschikbaar op verschillende plaatsen op internet en wordt verondersteld in het publieke domein te zijn. Geposte inhoud (inclusief afbeeldingen en video's) wordt verondersteld te worden gepost binnen onze rechten volgens de US Copyright Fair Use Act (Titel 17, US Code.)

Kennisgeving van inbreuk op auteursrecht

APKGoogle.net is in overeenstemming met 17 USC § 512 en de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Het is ons beleid om te reageren op kennisgevingen van inbreuk en passende maatregelen te nemen onder de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke wetten op intellectueel eigendom.

Als uw auteursrechtelijk beschermde materiaal op APKGoogle.net is gepost of als links naar uw auteursrechtelijk beschermd materiaal worden geretourneerd via een zoekmachine en u wilt dat dit materiaal wordt verwijderd, moet u een schriftelijke mededeling verstrekken met de informatie die in de volgende sectie wordt vermeld. Houd er rekening mee dat u aansprakelijk bent voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) als u een verkeerde voorstelling geeft van informatie op onze site die inbreuk maakt op uw auteursrechten. Wij raden u aan om hiervoor eerst contact op te nemen met een advocaat voor juridische bijstand.

De volgende elementen moeten worden opgenomen in uw inbreuk op auteursrecht claim:

  • Leveren het bewijs van de bevoegde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk.
  • Zorg voor voldoende contact gegevens zodat wij contact met u op. Je moet ook een geldig e-mailadres.
  • U moet voldoende gedetailleerd aangeven op het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, en moet ten minste één zoekterm opnemen waarmee het materiaal wordt weergegeven in de zoekresultaten van APKGoogle.net.
  • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in het bericht juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk.

Moet worden ondertekend door de bevoegde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

Stuur de inbreukmelding per e-mail naar [e-mail beveiligd]

Geef ons een dag of twee voor een e-mailantwoord. Houd er rekening mee dat het e-mailen van uw klacht naar andere partijen, zoals onze internetprovider, uw verzoek niet versnelt en kan resulteren in een vertraagde reactie omdat de klacht niet correct is ingediend. Bedankt.